Μουσείο Αυτοκινήτου
Δ/νση:
Ιουλιανού 33-34 & Γ΄ Σεπτεμβρίου 74-78, Αθήνα
Αμφιθέατρο, 4ος όροφος

* Στo Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου λειτουργεί υπόγειος χώρος στάθμευσης 800 θέσεων.
Το κόστος είναι 5 ευρώ για όλη την ημέρα.